Privātuma politika

1.1. SIA DOG (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, 40203232657, juridiskā adrese: Kaļķu iela 11-1, Rīga, LV-1050), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

1.2. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Tīmekļa vietas īpašnieks apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi.

1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Tīmekļa vietas īpašnieka interneta vietni https://www.suns.lv/ (turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Tīmekļa vietas īpašnieks.

1.4. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Interneta vietnes lietotāju (turpmāk – Lietotāji) personas datu apstrādi, ko Tīmekļa vietas īpašnieks ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

1.5. Te aprakstīts, kā Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt vai saņemt Lietotāja persona datus, ievācamo personas datu veidi, kā tiek izmantoti, izpausti un aizsargāti šie dati, Lietotāju tiesības un Lietotājam pieejamie saziņas līdzekļi ar Tīmekļa vietnes īpašnieku, lai papildus uzzinātu par privātuma principiem.

Datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Tīmekļa vietas īpašnieka un Lietotāja piekrišanu Tīmekļa vietas īpašnieks saņem no Lietotāja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Lietotāju.

2.2. Lietotāju datu iegūšana notiek tad, kad Lietotājs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.

2.3. Visi Lietotāja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.

2.4. Tīmekļa vietas īpašnieks savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.

2.5. Izmantojot iegūtos datus, Tīmekļa vietas īpašnieks var informēt Lietotāju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

2.6. Jebkurā laikā Lietotājs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.7. Lietotāja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.8. Tīmekļa vietas īpašnieks apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

Izmaiņas datos

3.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā privātuma politika.

3.2. Tīmekļa vietas īpašnieks apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.3. Par datu maiņu Lietotājs informē Tīmekļa vietas īpašnieku caur e-pastu info@suns.lv.

Piekļuve datiem

4.1. Tīmekļa vietas īpašnieka var atklāt Lietotāju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

4.1.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Tīmekļa vietas īpašniekam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

4.1.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.2.1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

4.2.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Tīmekļa vietas īpašnieks var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Tīmekļa vietas īpašniekam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Tīmekļa vietas īpašnieks var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. Tīmekļa vietas īpašnieks lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

Drošība

7.1. Tīmekļa vietas īpašnieks izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Tīmekļa vietas īpašnieks veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

Maksājumu apstrāde

8.1. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.